Προκήρυξη 2 βραβείων αριστείας στην ουρολογία

Το ΙΜΟΠ, ως κατ’ εξοχήν  εκπαιδευτικός οργανισμός, αποφάσισε να θεσμοθετήσει δύο βραβεία για Ουρολόγους, με στόχο την αναγνώριση του επιστημονικού μόχθου Ελλήνων Ουρολόγων. Τα βραβεία θα απονέμονται εναλλάξ ανά διετία (ένα βραβείο ανά έτος).

Βραβείο Αριστείας Νέου Ουρολόγου

Απονέμεται ανά διετία στο νέο Ουρολόγο που έχει να επιδείξει εξαιρετική απόδοση κατά τα χρόνια της ειδικότητας.

Υποψηφιότητες: Δυνατότητα συμμετοχής έχουν οι ειδικευόμενοι του τελευταίου χρόνου, καθώς και αυτοί που έλαβαν τον τίτλο της ειδικότητας την τελευταία 2ετία. Οι αιτήσεις γίνονται από τους ίδιους τους υποψήφιους. Για την πρώτη απονομή οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο ΙΜΟΠ (info@imop.gr) από 1/9/2013 έως 30/09/2013.  

Κριτήρια αξιολόγησης:

  • Τα αποτελέσματα των δοκιμασιών για ειδικευόμενους της EBU (βαθμολογίες σε in service exams εαν υπάρχουν),
  • Τα αποτελέσματα των εξετάσεων για τον τίτλο FEBU (απαρίτητος ο τίτλος),
  •  Το βιογραφικό (απαραίτητο).

Επιτροπή Βράβευσης:  Είναι 3μελής, και αποτελείται από ένα μέλος ορισμένο από την Ελληνική Ουρολογική Εταιρεία (ΕΟΕ), ένα μέλος ορισμένο από την Ουρολογική Εταιρεία Βορείου Ελλάδος (ΟΥEΒΕ), και ως τρίτο μέλος τον προηγούμενο βραβευμένο ειδικευόμενο. Για την πρώτη χρονιά (2013), οπότε δεν υπάρχει βραβευμένος, το τρίτο μέλος θα είναι εκπρόσωπος του ΙΜΟΠ. Στις επόμενες χρονιές το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΜΟΠ θα είναι συντονιστής της διαδικασίας χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Χρηματικό έπαθλο: Το βραβείο συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 5.000 ευρώ για να καλύψει τα αρχικά έξοδα για μετεκπαίδευση του βραβευμένου Ουρολόγου σε κέντρο της ημεδαπής η αλλοδαπής που θα επιλέξει.

Απονομή του βραβείου: Κατά τη διάρκεια του επίσημου δείπνου του ετήσιου συνέδριου της Ουρολογικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος, που ευγενώς δέχθηκε σχετική αίτηση του ΙΜΟΠ.

 

Βραβείο «Νέος Ηγέτης στην Ουρολογία»

Πρόκειται για την πλέον εμβληματική διάκριση κύρους και προσφοράς Έλληνα Ουρολόγου και απονέμεται ανά διετία σε Ουρολόγο ηλικίας έως 50 ετών που έχει να επιδείξει εξαίρετη εκπαιδευτική και ερευνητική παρουσία στον Ελλαδικό και διεθνή χώρο και συγχρόνως μέγιστη συμβολή στην εκπαίδευση και πρόοδο του Έλληνα Ουρολόγου.

Κριτήρια αξιολόγησης:

  • Βιογραφικό
  • Δραστηριότητες του υποψηφίου που έχουν ανοίξει νέους δρόμους στον Έλληνα Ουρολόγο, τον εμπνέουν και τον καθοδηγούν στην καθημερινή Ουρολογική πράξη. 
  • Η συνολική πορεία του υποψηφίου ώστε να αποτελεί κοινωνό

 α) επιστημονικού/ακαδημαϊκού ήθους, β) γνώσης και γ) αναζήτησης της επιστημονικής αλήθειας.

Τέλος, το ηλικιακό όριο δεν είναι αυστηρό, αφού πρόκειται για βράβευση Ουρολόγου που έχει ήδη καταξιωθεί και ηγείται στην προσπάθεια όλων για συνεχή πρόοδο της ειδικότητας.  

Υποψηφιότητες:  Σύμφωνα με τη διεθνή πρακτική, οι αιτήσεις από τους υποψηφίους θα γίνονται κατόπιν πρόσκλησης της Επιτροπής Βράβευσης, αφού η συνολική πορεία των συγκεκριμένων υποψηφίων είναι πρόδηλα γνωστή στην Ουρολογική κοινότητα.

Επιτροπή βράβευσης: Αποτελείται από τρεις (3) διακεκριμένους ακαδημαϊκούς δασκάλους. Την πρώτη επιτροπή με 3ετή θητεία, θα τιμήσουν με την παρουσία τους, –αποδεχόμενοι σχετική πρόταση του ΙΜΟΠ-, οι αρχαιότεροι εν ενεργεία καθηγητές Ουρολογίας Μιχάλης Μελέκος Νίκος Σοφικίτης  και Φραγκίσκος Σοφράς.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΜΟΠ είναι συντονιστής της Επιτροπής χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Χρηματικό έπαθλο: Το βραβείο συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 5.000 ευρώ, για να ενισχύσει αποκλειστικά τις ερευνητικές προσπάθειες του τιμώμενου.

Απονομή του βραβείου: Κατά τη διάρκεια του Ελληνικού Διαδραστικού Σχολείου Ουρολογίας στην Πορταριά