Διαδερμική τοποθέτηση Pig-Tail για αντιμετώπιση στενώματος ουρητηροειλεϊκής αναστόμωσης σε Bricker