Διαδερμική νεφρολιθοτριψία σε αγόρι ηλικίας 3 ετών