Λαπαροσκοπική πυλεοπλαστική και εύκαμπτη νεφροσκόπηση σε ασθενή με στένωση ΠΟΣ και συνοδό νεφρολιθίαση