Πρόληψη και Διαχείριση των επιπλοκών κατά τη διάρκεια της Λαπαροσκόπησης