Σχολή Καλών Τεχνών Α.Π.Θ.

Η Σχολή Καλών Τεχνών ιδρύθηκε το 1984, με ταυτόχρονη σύσταση τριών Τμημάτων και σήμερα διαδραματίζει κεντρικό ρόλο όχι μόνο εκαπιδευτικό, αλλα και στα πολιτιστικά δρώμενα της Θεσσαλονίκης.

Τα 3 τμήματά της είναι:

  1. Το Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών Α.Π.Θ.
  2. Το Τμήμα Μουσικών Σπουδών Α.Π.Θ
  3. Το Τμήμα Θεάτρου Α.Π.Θ.
  4. Το Τμήμα Κινηματογράφου Α.Π.Θ.