Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ιδρύθηκε το 1925. Σήμερα, λειτουργούν σε αυτό συνολικά 42 Τμήματα, τα οποία οργανώνονται σε 12 Σχολές, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα επιστημονικών πεδίων. Η πανεπιστημιούπολη του Α.Π.Θ. καταλαμβάνει έκταση 430.000 m2 περίπου. Το Α.Π.Θ. είναι σε αριθμό φοιτητών το μεγαλύτερο εκπαιδευτικό ίδρυμα της Ελλάδας. Στον δείκτη Academic Ranking of World Universities για το 2010, κατατάχΤηκε στις θέσεις 301-400, ανάμεσα στα 500 καλύτερα πανεπιστήμια στον κόσμο.