Αθανασόπουλος-Παρασκευή 2013-Διαδραστικό σεμινάριο Ι