Προκήρυξη βραβείου "Νέος Ηγέτης στην Ουρολογία" 2014

Το ΙΜΟΠ, ως κατ’ εξοχήν  εκπαιδευτικός οργανισμός, αποφάσισε το 2013 να θεσμοθετήσει δύο βραβεία για Ουρολόγους, με στόχο την αναγνώριση του επιστημονικού μόχθου Ελλήνων Ουρολόγων. Τα βραβεία απονέμονται εναλλάξ ανά διετία (ένα βραβείο ανά έτος).

To Βραβείο «Αριστείας Νέου Ουρολόγου» προκηρύχθηκε πέρυσι. Την προκήρυξη τίμησαν εννιά (9) εξαιρετικοί νέοι επιστήμονες, καταδεικνύοντας το υψηλό επίπεδο των νέων συναδέλφων. Η τριμελής επιτροπή με βάση τα κριτήρια αποφάσισε να αποδώσει το βραβείο στον Ουρολόγο Σταύρο Τυριτζή.

Φέτος το ΙΜΟΠ προκηρύσσει το δεύτερο βραβείο «Νέος Ηγέτης στην Ουρολογία». Πρόκειται για την πλέον εμβληματική διάκριση κύρους και προσφοράς Έλληνα Ουρολόγου και απονέμεται ανά διετία σε Ουρολόγο ηλικίας έως 50 ετών, που έχει να επιδείξει εξαίρετη εκπαιδευτική και ερευνητική παρουσία στον Ελληνικό και διεθνή χώρο και συγχρόνως μέγιστη συμβολή στην εκπαίδευση και πρόοδο του Έλληνα Ουρολόγου.

Κριτήρια αξιολόγησης. Πέρα από το βιογραφικό, στο οποίο πρέπει να αποδεικνύεται σαφώς η διεθνής αναγνώριση του υποψηφίου, τα κριτήρια θα εστιαστούν στα ακόλουθα:

  • Δραστηριότητες του υποψηφίου που έχουν ανοίξει νέους δρόμους στον Έλληνα Ουρολόγο, τον εμπνέουν και τον καθοδηγούν στην καθημερινή Ουρολογική πράξη. 
  • Η συνολική πορεία του υποψηφίου ώστε να αποτελεί κοινωνό α) επιστημονικού/ακαδημαϊκού ήθους, β) γνώσης και γ) αναζήτησης της επιστημονικής αλήθειας.

Υποψηφιότητες.  Οι αιτήσεις από τους υποψηφίους θα γίνονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση του ΙΜΟΠ info@imop.gr. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής είναι η 16η Φεβρουαρίου 2014.

Προτάσεις υποψηφιοτήτων.  Εκτός από τις αιτήσεις από τους υποψηφίους, προτάσεις για υποψηφιότητες μπορούν να καταθέσουν και όλοι οι Καθηγητές Ουρολογίας και οι Διευθυντές ΕΣΥ Ουρολογικών Κλινικών της χώρας. Οι προτάσεις γίνονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση του ΙΜΟΠ info@imop.gr. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής πρότασης υποψηφιότητας 2 Φεβρουαρίου 2014.  Αμέσως μετά, το ΙΜΟΠ θα αποστείλει πρόσκληση για άμεση υποβολή υποψηφιότητας στους προτεινόμενους (Καταληκτική ημερομηνία υποβολής είναι η 16η Φεβρουαρίου 2014)

Επιτροπή βράβευσης: Η επιτροπή βράβευσης αποτελείται από τους καθηγητές Ουρολογίας που θα είναι εκπαιδευτές στο φετινό Διαδραστικό Σχολείο στην Πορταριά. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΜΟΠ είναι συντονιστής της Επιτροπής χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Χρηματικό έπαθλο. Το βραβείο συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 5.000 ευρώ, για να ενισχύσει αποκλειστικά τις ερευνητικές προσπάθειες του τιμώμενου.

Απονομή του βραβείου. Κατά τη διάρκεια του Ελληνικού Διαδραστικού Σχολείου Ουρολογίας στην Πορταριά (22/3/2014).