Προκήρυξη θέσης εξωτερικού συνεργάτη

 

Εξωτερικός συνεργάτης για το ΙΜΟΠ (στατιστικολόγος)

Project based

Το Ινστιτούτο Μελέτης Ουρολογικών Παθήσεων στο πλαίσιο υλοποίησης των ερευνητικών του δραστηριοτήτων ενδιαφέρεται να συνεργαστεί με έναν (1) έμπειρο στατιστικολόγο.

Απαραίτητα προσόντα, πτυχίο ή μεταπτυχιακό δίπλωμα στη στατιστική, πολύ καλή γνώση αγγλικών και στατιστικών πακέτων (spss).

Είναι επιθυμητή η εμπειρία σε πολυμεταβλητές μεθόδους και σε επιδημιολογικές μελέτες.

Οι απολαβές θα οριστούν ανά project & αναλόγως προσόντων.

Η προθεσμία αποστολής βιογραφικών λήγει στις 06/02/2013.

Οι ενδιαφερόμενοι ζητείται να αποστείλουν πλήρες βιογραφικό με φωτογραφία μέσω ταχυδρομείου ή με e‐mail στο,

Ινστιτούτο Μελέτης Ουρολογικών Παθήσεων
Αστική μη κερδοσκοπική εταιρία
Λεωφ. Νίκης 33
Τ.Κ. 54622 Θεσσαλονίκη
τηλ. & fax +30 2310 228028
E-­mail: info@imop.gr
www.imop.gr