Το ΙΜΟΠ αναμορφώνει την Α' ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΠΘ στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Γ. Γεννηματάς

Το Ινστιτούτο Μελέτης Ουρολογικών Παθήσεων στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών του δράσεων, συνεργάζεται με την Α' Ουρολογική Κλινική του ΑΠΘ που στεγάζεται στο νοσοκομείο Γ. Γεννηματάς.  Η κοινή προσπάθεια αφορά σε σύγχρονους τρόπους διαδραστικής διδασκαλίας αλλά και σε συνεργασίες με άλλα νοσοκομεία και κλινικές που συμβάλλουν στην απόκτηση εμπειρίας και γνώσης. Επίσης, στοχεύει  στην αναβάθμιση της παρεχόμενης υπηρεσίας προς τους πολίτες με ανακαινίσεις χώρων, αναβάθμιση τεχνολογικού εξοπλισμού και φυσικά βελτίωση της θεραπείας που απολαμβάνουν.

Για τους παραπάνω λόγους, το ΙΜΟΠ χρηματοδοτεί τις τεχνικές εργασίες ανακαίνισης και εξοπλισμού του γραφείου των ειδικευομένων. Ανέλαβε και υλοποιεί την  πλήρη γραμματειακή ηλεκτρονική οργάνωση της κλινικής, δημιούργησε  ιστοσελίδα για ενημέρωση των ασθενών και κλειστές ομάδες στην ίδια ιστοσελίδα για την ενημέρωση των γιατρών αλλά και των φοιτητών.  Επιπλέον χρηματοδοτεί την μετατροπή του παλιού ξυλουργείου του Νοσοκομείου σε ειδικές μονάδες /εξωτερικά ιατρεία της Α' Ουρολογικής Κλινικής και την ανακαίνιση των χώρων των γραφείων  της Κλινικής στο ισόγειο του  νοσοκομείου. Τέλος, αναδιαμορφώνει δύο μικρούς θαλάμους της κλινικής με την δημιουργία νέων λουτρών/wc.

Το ΙΜΟΠ, πιστό στην καταστατική του δέσμευση για την προώθηση  της υγείας του ουροποιητικού και του γεννητικού συστήματος, αναζητά  δωρεές ή χορηγίες προκειμένου να συμβάλει και να ολοκληρώσει το έργο της αναβάθμισης  της Α' Ουρολογικής Κλινικής του Α.Π.Θ. στο νοσοκομείο Γ. Γεννηματάς. Τέλος , έχει προμηθευτεί πλήθος τεχνικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, τον οποίο διαθέτει προς χρήση στην Α' Ουρολογική Κλινική Θεσσαλονίκης του Α.Π.Θ. ούτως ώστε  να υλοποιηθούν τα παραπάνω.

Το ύψος της συνολικής δαπάνης αναμένεται να αγγίξει τα 200.000 ευρώ ενώ οι δείκτες  των υπηρεσιών της κλινικής, που αξιολογούνται συνεχώς, φαίνεται ήδη να  δικαιώνουν  τις προσπάθειές μας.