Αnd the ESSM MEETING AWARD goes to Δημήτρης Καλυβιανάκης!

Στη διάρκεια του 17ου συνεδρίου της Ευρωπαϊκής Εταιρίας Σεξουαλικής Ιατρικής, που έγινε 5-7 Φεβρουαρίου στην Κοπεγχάγη της Δανίας, ο ουρολόγος, επιστημονικός συνεργάτης της Α' Ουρολογικής Κλινικής ΑΠΘ και ειδικός επιστημονικός συντάκτης για την ύλη ουρολογικών θεμάτων της ιστοσελίδας του Ινστιτούτου τιμήθηκε  με το βραβείο για την καλύτερη παρουσίαση του συνεδρίου σε θέματα σεξουαλικότητας του άντρα. Η εργασία που απέσπασε το βραβείο –συν- συγγραφέας ο καθηγητής Δ. Χατζηχρήστου-   είχε θέμα: " Η θεραπεία με κρουστικά κύματα (EDSWT) βελτιώνει τις αιμοδυναμικές παραμέτρους σε ασθενείς με αγγειακή στυτική δυσλειτουργία".

Η μελέτη αξιολόγησης της ροής του αίματος προ και μετά της θεραπείας με triplex αγγείων πέους,  έδειξε ότι τα κρουστικά κύματα πέτυχαν στατιστικά σημαντική βελτίωση της ταχύτητας της ροής έναντι της εικονικής θεραπείας. Η θεραπεία με κρουστικά κύματα για την αντιμετώπιση της αγγειακής στυτικής δυσλειτουργίας φαίνεται να είναι ασφαλής και αποτελεσματική στη δημιουργία νεοαγγείωσης και στην αποκατάσταση της στύσης.

Το  ΙΜΟΠ συγχαίρει τον Δημήτρη Καλυβιανάκη.