Νικόλαος Βαϊδάκης

Εικόνα Νικόλαος Βαϊδάκης

Πραγματικό όνομα: 

Προσωπικά στοιχεία