Σωτήριος Σκούρος

Εικόνα Σωτήριος Σκούρος

Πραγματικό όνομα: 

Προσωπικά στοιχεία