Σταύρος Σφουγγαριστός

Εικόνα Σταύρος Σφουγγαριστός

Πραγματικό όνομα: 

Προσωπικά στοιχεία