Νικόλαος Καλογεράς

Εικόνα Νικόλαος Καλογεράς

Πραγματικό όνομα: 

Προσωπικά στοιχεία