Γεώργιος Τόμπρος

Εικόνα Γεώργιος Τόμπρος

Πραγματικό όνομα: 

Προσωπικά στοιχεία