Αδαμάντιος Καβουρας

Εικόνα Αδαμάντιος Καβουρας

Πραγματικό όνομα: 

Προσωπικά στοιχεία