Ραφφή Αβακιάν

Εικόνα Ραφφή Αβακιάν

Πραγματικό όνομα: 

Προσωπικά στοιχεία