Κίμων Χατζησταματίου

Εικόνα Κίμων Χατζησταματίου

Πραγματικό όνομα: 

Προσωπικά στοιχεία