Ιωάννης Τσακιρίδης

Εικόνα Ιωάννης Τσακιρίδης

Πραγματικό όνομα: 

Προσωπικά στοιχεία