Βασίλειος Αδαμόπουλος

Εικόνα Βασίλειος Αδαμόπουλος

Πραγματικό όνομα: 

Προσωπικά στοιχεία