Ιωάννης Βακαλόπουλος

Εικόνα Ιωάννης Βακαλόπουλος

Πραγματικό όνομα: 

Προσωπικά στοιχεία